Introduction Réamhrá


index
intro
receptn roads streets rr boards
business services hospital commcare finance govdept refer

RÉAMHRÁ

Tá an lámhleabhar seo á fhoilsiú ag Bord na Gaeilge chun freastal ar an iliomad fiosrúchán a fhaighimid maidir le cúrsaí aistriúcháin ó lá go lá ón Earnáil Phoiblí, go háirithe ó Údaráis Áitiúla agus ó Bhoird Sláinte.

Ní foclóir iomlán é seo, ach tá súil againn go mbeidh sé úsáideach d'oifigigh atá ag iarraidh teacht go tapaidh ar fhocail agus ar abairtí a úsáidtear go rialta ina réimsí féin.

Dar ndóigh, beidh seirbhís aistriúcháin an Bhoird ar fáil i gcónaí d'aon eagras stáit atá á lorg.


INTRODUCTION

This handbook is being published by Bord na Gaeilge in response to the many queries received by us from day to day for assistance with translations, especially from Local Authorities and Health Boards.

It is not a complete dictionary, but we hope it will be useful to officials who require easy access to the most frequently used words and phrases in their own areas.

Of course, Bord na Gaeilge's translation service will continue to be available to any state organisation which requires it.


BUÍOCHAS

Táimid buíoch de na daoine seo a leanas a thug cabhair agus comhairle dúinn agus an lámhleabhar seo á ullmhú.

We would like to thank the following for their help and advice in the preparation of this handbook.

 • Áine Archbold, Bord na Gaeilge
 • Colm Breathnach, An Coiste Téarmaíochta
 • Pat Costello, Comhairle Contae Átha Cliath Theas
 • Tom Daly, Bord Sláinte an Iar-Thuaiscirt
 • Mary Kelly, Bord Sláinte an Oirthir
 • Muriel Ní Nualláin, Comhairle Contae na Gaillimhe
 • Phil Nic Suibhne, Comhairle Contae Chorcaí
 • Phyllis Ó hAllúráin, Comhairle Contae Luimnigh
 • Éamonn ÓhArgáin, Bord na Gaeilge
 • Éamonn Ó Ceallacháin, Comhairle Contae Mhuineacháin
 • Pádraig Ó Coileáin, Comhairle Contae Loch Garman
 • Críostóir ÓhEadhra, Bord Sláinte an Iarthair
 • Aodán Ó Laoire, Bardas Chorcaí
 • Conor Ó Raghallaigh, An Roinn Comhshaoil
 • Vivian Uíbh Eachach, Rannóg an Aistriúcháin


 • Clar -=(Contents)=-
 • Clar Cinn Sean Mac Suibhne -=( My Home Page )=-
 • Clar Cinn Ionad Buail Isteach -=( Home Page Of the Irish Language Drop In Center in Dublin )=-
  index
  intro
  receptn roads streets rr boards
  business services hospital commcare finance govdept refer