Government Departments Ranna Rialtais


index
intro
receptn roads streets rr boards
business services hospital commcare finance govdept refer

Department of Agriculture, Food & Forestry
An Roinn Talmhaíochta, Bia & Foraoiseachta
Department of Arts, Culture & the Gaeltacht
An Roinn Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta
Department of Defence
An Roinn Cosanta
Department of Education
An Roinn Oideachais
Department of Enterprise & Employment
An Roinn Fiontar agus Fostaíochta
Department of the Environment
An Roinn Comhshaoil
Department of Finance
An Roinn Airgeadais
Department of Equality & Law Reform
An Roinn Comhionannais & Athchóirithe Dlí
Department of Foreign Affairs
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
Department of Health
An Roinn Sláinte
Department of Justice
An Roinn Dlí agus Cirt
Department of the Marine
Roinn na Mara
Department of the Taoiseach
Roinn an Taoisigh
Department of Transport, Energy &Communications
An Roinn Iompair, Fuinnimh & Cumarsáide
Department of Tourism & Trade
An Roinn Turasóireachta & Trádála
Department of Social Welfare
An Roinn Leasa Shóisialaigh

Foclóir Gaeilge-Béarla (Bog)
English-Irish Dictionary (Bog)
Gearrfhoclóir Gaeilge-Béarla
Foclóir Póca
An Foclóir Beag
Fiseolaíocht agus Sláinteachas
Tíreolaíocht agus Pleanáil
Foclóir Bitheolaíochta
Foclóir Eolaíochta
Ainmneacha Plandaí & Ainmhithe
Foclóir Modúlach
Eacnamaíocht Bhaile
Foclóir Déiríochta
Foclóir Ceoil
Foclóir Talmhaíochta
Foclóir Staidéir Ghnó
Téarmaí Ríomhaireachta
Téarmaí Leabharlainne
Foclóir Ceirdeanna & Teicneolaíochta
Sráidainmneacha: Treoirlínte (An Coimisiún Logainmneacha)
Gasaitéar na hÉireann

Tá na foclóirí seo le fáil ó:
Oifig Dhíolta Foilseachán Rialtais,
Sr. Theach Laighean,
Baile Átha Cliath 2.
An Rannóg Trádála Poist,
Oifig an tSoláthair,
4-5 Bóthar Fhearchair,
Baile Átha Cliath 2.
ion Section An Rannóg Mótarchánachais
Motor Vehicle Licence Ceadúnas Mótarfheithicle


 • Clar -=(Contents)=-
 • Clar Cinn Sean Mac Suibhne -=( My Home Page )=-
 • Clar Cinn Ionad Buail Isteach -=( Home Page Of the Irish Language Drop In Center in Dublin )=-
  index
  intro
  receptn roads streets rr boards
  business services hospital commcare finance govdept refer