Ineacs

Ar ais

Sliabh na mBan

YouTube -=- Google -=- Yahoo -=- Ceol ABC Midi -=- Mudcat -=- TheSession.org

()

[ http://www.lorcanmacmathuna.com/cordysite/Lorcan_Mac_Mathuna-words_of_songs.htm ]

Ni airim bhearsa o lon na o cheirseach
Ni fhasann fear ins na gaortha ceart
Nil suim ag an speir bhean i sport na i bpleisiur
Ach i ag gol is ag beiceadh is ag reibeadh bas
A ra liom faoiseamh ni bhfaighead na seimh-fhir
Aon oiche in Eirinn na uain chun reast
Ag a truip seo mheirligh ata ag teacht lena cheile
O buaileadh go daor sin ar sliabh na mban

Is oth liom feinig bualadh an lae ud
Do dhul ar Ghaeil bhochta 's na ceadta slad
Mar ta na meirligh a deanamh game dinn
Is a ra nach aon ni leo pic na slea
Nior thainig ar Major i dtuis an lae chugainn
Is ni rabhamar fein ann i gcoir na i gceart
Ach mar a seolfai treada de bhuaibh gan aoire
Ar thaobh na greine de sliabh na mBan

Se ros de bhreoigh is do chlaoi go deo sinn
Mar a fagadh mor chuid dinn sinte lag
Na leannai oga na smolaibh ann doite
Is an meid a dfhann beo diobh cois clai no scairt
Ach geallaim fos doibh a dhein an foghladh
Go mbeam i gcoir doibh le pic is le slea
Is go gcuirfeam yoemen ag crith na mbrogaibh
Ag diol an chomhair leo ar sliabh na mban

Ta na francach faobhrach len a loingeas gleasta
Faoi crannaibh geara ar muir le seal
Se an sior sceal go bhfuil a dtriall ar Eirieann
Is go gcuirfid Gaeil bhochta 'ris na gceart
Da mba doigh liom feineach go mba fhior an sceal ud
Bheadh mo chroi comh h-eadtrom le lon ar sceach
Go mbeadh claoi ar mheirligh is na h-adharca da seideadh
Ar thaobh na greine de shliabh na mbanmacsuibhne.com/amhran/