Ineacs

Foclóir

Amhrán Ráth Cairn

YouTube -=- Google -=- Yahoo -=- Ceol ABC Midi -=- Mudcat -=- TheSession.org

(le Ciarán O Fathartha)

Nach iomaí píosa a d'fhéadfainn ' scríobh,
Dá mbéinn ábalta ar pheann,
Faoi na smaointe a d'fhág m'intinn,
Is an chuid atá fós ann,
Tá an leathchéad bliain seo curtha a'm dhiom
Faoi mhisneach, brón is brí
O thug mé an ruaig bliain 'tríocha cúig,
Go Ráth Cairn Glas na Mí.

O maidin Aoine a chaoin na daoine,
Ag fágáil againn slán,
Níorbh é ár nádúr an áit a fhágáil,
Is an gabháltas ' bhí a' ainn [againn] ann,
Sé De Valera a d'athraigh an scéal,
Mar is fear é a bhí thar cionn
Mar cheap sé Éire a dhéanamh Gaelach,
Is an Ghaeilge a chur chun cinn.

O fágadh an baile is chuaigh go Gaillimh,
Is ghlan soir Orán Mór,
Bhí mná le páistí ina mbaclainn fáiscthe,
Ag triall ar Thír na nOg,
Fuair muid treoir sa mbaile mór,
Le titim drúcht na hoích',
Is bhí ceann scríbe curtha a'ainn dhínn
Ráth Cairn Glas na Mí.

Nach muid a bhí náireach lá arna mhárach,
Ag siúlóid thart faoin tír,
A chur faoi ndeara le Conamara,
Is an áit a mbíodh an spraoi,
Ach chuir mo shúile deoir le dúil,
Is ghlas mé misneach is brí,
Chuir mé dhíom an cumha i mo bhaile nua,
I Ráth Cairn Glas na Mí.

O d'imigh lá agus seachtain bhreá,
Is nárbh fhada ann sé mhí
Tógadh talamh ar phócaí folmha,
Is cuireadh rudaí i gcaoi,
O thug gach éinne cabhair dá chéile,
Is mhaolaigh sin ár gcás,
Bhí De Valera ceart an céad uair,
Bhí préamh na Gaeilge ag fás.

Bhí a'ainn fuíoll nuair ' d'fheabhsaigh an saol,
Is bhí an baile ag fáil níos fearr,
Bhí treabhaire is eallach ag gach teaghlach,
Is talamh a bhí thar barr,
Bhí chuile shórt den ghreann is den spórt,
Le fáil a'ainn chuile lá,
Is le cabhair ár bpócaí tá scoil tógtha
Is áras pobail breá.

O tá go leor le déanamh fós,
Ach tógfaidh sé roinnt am',
De réir a chéile tógfar séipéal,
Is beidh an tAifreann Gaeilge a'ainn ann,
Beidh an mhuintir thiar ag tíocht aniar,
Le scléip is spórt is spraoi,
Is beidh fáilte is féasta roimh gach éinne,
I Ráth Cairn Glas na Mí.

Tá a leathchéad bliain seo curtha a'm dhiom,
Is nach ait mar a d'imigh an t-am,
Tá cnámha na glúine a tháinig romhainn,
Faoi shuaimhneas sínte a'ainn ann,
Ach beidh an t-aos óg a thiocfas fós,
Ag inseacht ár scéal faoi,
Is beidh an Ghaeilge bheo le fáil go deo,
I Ráth Cairn Glas na Mí.


macsuibhne.com/amhran/