Ineacs

Foclir

A OGANAIGH OIG

YouTube -=- DuckDuckGo -=- Yahoo -=- Ceol ABC Midi -=- Mudcat -=- TheSession.org

( Ó dlúth diosca Pádraigín Ní Uallacháin - An Dara Craiceann - Beneath The Surface )

A óganaigh óig da siulfa an ród liom
Ba deas do lóistin 's do leaba luí
Bheadh fliuit is organ ag seinm ceoil duit
A thógfadh an brón seo go leir ód' chroi
Ins na bóithre udai bheinn leat i gcónai
Da dtabharfa móid domh nach mbeifea claon
'S da bhfaighinnse bas 's me bheith sinte i gcomhnair
Le fail do phóige sea a bheinn slan aris

Is cailin og me amuigh ar a' bhfasach
Ag gol go craite 's ag sileadh deor
Ta leanbh og ar bhac mo laimhe
Is gan aon deoirin ban agam a bhearfainn dó
Da mbeadh fhios agam fhein nach raibh tú i ndan domh
Ni dheanfainn daimh nó comhra leat
'S gur daingne a bhi mise i do ghrasa
Na mar bhionn na tairni i gcruth na n-each
'S nar dhuirt tu liomsa, a Ghiolla na Ruaidhe
Nach bhfaighfea suaimhneas mura b'fhada an oiche
Go dtiocfá chugam le do chomhluadar
I ndiaidh do mhaithrin a luascadh a lui?
Nar dhuirt tu 1iomsa go raibh do pháirt 1iom
Gur i mbun do láir a bhi do ghean 'na luí
'S ó dearfa aris nuair a bhi se 'na la againn
'Se mo chraigh nar tharla se ina oíche aris
'S dá mbeinnse eolach ar dheanamh ceol binn
O thriallfainn leatsa amach san oich'
Go gleannta coille amuigh ar an uaignis
Agus cairde dilse bheith linn a choich'
O bheifeasa léamh is bheinnse ag foghlaim
A chroi bhig oigh 's a bhuachaill choir
Ach ó threig tú fein me ó tá me bruite
Agus beidh me feasta fad a bheas me beo


macsuibhne.com/amhran/