Ineacs

Foclóir

Tá smúit ar mo chroí

YouTube -=- Google -=- Yahoo -=- Ceol ABC Midi -=- Mudcat -=- TheSession.org

()

[ http://www.osiochru.com/content/searc-mo-chl%C3%A9ibh-lyrics ]

Tá smúit ar mo chroíse 's ar m'intinn is ar m'aigne is léir
Is i gCuimín na Tíorach 'sea bhímse is gan éinne ach mé féin
Nuair a dhúisím istoíche bím ag smaoineamh 's ag machnamh, liom féin
Is go bhfuil mo ghrá sínte thíos i gCill Seanaigh im dhéidh.

D'fhág Cáit ansúd me go tinn dubhach is gan duine ach mé féin
Do chuaidh sí ar bord ón Spá Thoir le fairsinge an lae,
Do chuaidh sí siúd anonn mar a chuaidh an dúthaigh is an Daingean go léir,
Is ní thiocfaidh sí chugamsa le haon chúntas faid a mhairfidh mé, is baol.

Cuirfidh mé caint chuici go cúthail scríte i bpáipéar,
Is cuirfidh sí cabhair chugamsa go flúirseach, is nach bréag é mar scéal,
Mar ceannóidh sé sin an plúr dom, an siúicre, tobac agus tae,
agus bead-sa sa chúinne go súgach i ndeireadh mo shaoil.

A Cháit, a rúnaigh, ná lig mé 'an Phoorhouse i ndeireadh mo ré
Nó mála ar mo ghualainn go buartha is nárbh fhairsing í an déirc
Ag lorg ionad chun suamhnis gan buannacht, nó luí amuigh féin spéir,
Is go dtugaidh Dia cúnamh, is ár gcionnta go maithidh dúinn go léir.

Ní chreidfinn ón saol ná gur bréaga go léir táid á rá,
Nach dtiocfaidh sí chugamsa fé ghúna 'gus airgead bán,
'S nach mbeidh aice aon bhólacht de bhuaibh óga agus fear álainn óg
Agus beid siúd am chaoineadh is mé sínte lag marbh ar bord.


macsuibhne.com/amhran/