Ineacs

Foclóir

MÁIRE NI LAOGHAIRE

YouTube -=- Google -=- Yahoo -=- Ceol ABC Midi -=- Mudcat -=- TheSession.org

()

[ http://www.lorcanmacmathuna.com/cordysite/Lorcan_Mac_Mathuna-words_of_songs.htm ]

Ós a Mháire Ní Laoghaire ó Bhéal a Chéama, mar a mbíonn an eilit mhaol á muscailt,
An amhla' eagais ná háirim aonphioc de ghuth do bhéil sa dúthaigh.
Nó an bhfeacáis éinne ag gabháil moch nó déanach sa ghleann sa taobh le Diúchoill,
Do 'neósfadh scéal duit ar chursaí an tsaoghail seo go bhfuil Clanna Gael i gc úngracht.

Do chuala sceilín anois le deanaí ó fhideóg sle' bhí i ndiuchoill,
Go suífeadh téarma gan mhóill in Éirinn do chuirfeadh béir ar gcúlaibh.
Go mbeadh Repealers is a bhforsai tréanna agus cúnamh Dé a stiúradh,
Agus buíon an bhéarla gan fíon gan féasta agus caitheamh pil éar da rúsca.

Go n-éirí an saoghal leis an bhfideóig sle' 'muigh do thug an scéal san chughat-sa;
Le gra's le méin duit thar mhnaibh na hÉireann a bhláth's a chraobh na n-údar,
Ó bhís cómh héasca 'gus lamhach le béiraibh is a bhfagaint tréith le púdar,
Gan cáirde taobh leó le grásta an Aonmhic do ghearr an t éarma ar dtúis doibh.

Beidh stealladh piléar agus picí géara dá gcur 'na méadail bhrúidigh,
Beidh cloc is craobh orthu ó laimh gach éinne agus mallacht Dé ar a gcumplacht.
Go mbeidh siad faon-lag faoí spalladh gréine gan neach sa tsaol 'na gcúram,
A gcoin 's a mbeagles 's a gcapaill traochta gan duil i ngéim na i li ú acu.

A mhic a' dea-athar, do chuala trácht ort, gur mhaith do cháil id dhúthaigh,
Guím séan is áthas is sliocht faoí bhláth ort a chuirfidh caráiste is fonn ort;
Da gcastai lá orm tú i dtig 'n taibhrne do thabharfainn cárt faoí chúr duit,
Is crothadh láimhe ag ól do shláinte agus puins ar chl ár go flúirseach.

Ó go deimhin a stóraighe, más fíor do ghlórtha gur dheinis óg arís mé,
Chun tally-hó bheith ar mhnáibh na rógairi d'itheann feoil Dé hAoine.
Is é deir lucht eolais go mbeidh siúd brónach mar gheall ar phóit an tsaoil seo,
Ná leanann comhairle na gcléire córach, is gabháil an b óthar díreach.


macsuibhne.com/amhran/