IGGL1
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
uachta will, testimony
uachtar ookh-tur cream, top, surface
in uachtar on top
uachtarlann creamery(of cream)
úachtarán ookh-tur-awn president
uachtar reoite ookh-tur roe-cheh ice cream
uafás terror
an t-uafás tremendous amount
uafásach terrible, awful
uaigh grave
uaigneach loney
uaigneas loneliness
uain time, opportunity
uaine green, greenish yellow
uaineoil oon-ole lamb
uair oo-ar timéhour, weather, sometimes
cén uair when
uait an chloig an hour
uaireanta sometimes
ualach burden, load
uamhach troglodyte (in de Bh's dict.)
uan lamb
uasal noble, belonging to gentry
uathriail autonomy
ubh egg
uibheacha iv-uckh-ah eggs
ubhchruth oval
uchtach courage
úd that
údar author, reason, cause
údaráis authorities
na húdaráis the authorities
uile all
uilig altogether, entire, whole
uimhir ivv-er number
úinéara owner
úireadas freshness
Uirthi on her
úis interest
uisce water
An uisce un ishgge the water
uisce beatha whiskey
úlla apple
ullamh ready
X a ullmhú to prepare X
á hullmhú in preparation ('h' indicates feminine gender)
á ullmhú in preparation (no 'h' if object is masculine)
ag ullmhú tuarascála preparing a report ('tuarascáil' is feminine)
ag ullmhú preparing, making ready
ullmhúchán preparation
um about, around
um thráthnóna in the evening
uncail uncle
'ur your
úr fresh, new
urlabhraí spokesperson
urlár floor
urra sponsor, financial backer
urraíocht sponsorship
úrscéal novel
ús interest on capital (not `interesting'!)
úsáid use
a úsáid to use
úsáidfidh SCEB SCEB will use
úsc animal oil, fish oil, goose grease: resin (from wood)
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z