IGGL1
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
I say
é a rá ós íseal to say it quietly, under one's breath
rachaidh future of go
radharc view, sight
raghad I shall go
An rabhamar? were we?
An raibh mé? Was I?
An raibh sé? was he?
An raibh sí? Was she?
An raibh siad? Were they?
An raibh sibh? were you?
An raibh tú? were you?
raidió radio
ráille rail, railing, banister
ráithe a season (three months)
raithnéach bracken, fern
ramhar fat
rang wrong class
rása race
rásúr razor
rátaí rates
rátaí úis interest rates
rátaí morgáiste mortgage rates
rátaí boilscithe inflation rates
an réabhlóid the revolution
rath wealth, prosperity, good
ráth, -anna rath; shoal (fish)
ráthaíocht shaoling (fish)
réab tear, smash, act violently
réabadh tearing,smashing
reachtaigh legislate
reachtaíocht legistlation
réadúil realistic
réal sixpence
reamhar fat, thick
réasúnta rasonable,reasonably priced
réidh ready, level, quiet
réidh done, over with (in another context)
fáil réidh be finished with
reifreann (a) referendum
réigiúnach regional (singular adj.)
réigiúnacha regional (singular adj.)
réigiúnda regional
réimse ceadaithe permitted range
réimsí ceadaithe permitted ranges, limits permissable
réir order
de réir in accordance with, according to
de réir mar according, as
de réir a chéile gradually, bit by bit
comhghuaillíocht leathanbhunaithe, broad alliance.
reithe ram
réiteach solution, remedy
an réiteach the solution, the remedy
réiteach tobann quick solution (implication: not a true solution)
réitheach open, unfenced land
réitigh prepare, clear, solve
réitím I agree, I solve
reitric rhetoric
reoch row-ukh frosty
reoite ice cream
ree king
riachtanach necessary, essential
rialta regular
rialtas reel-tass government
comhlachtaí rialtais government bodies
Rialúcháin Control
riamh ever, always
riaracháin administration
riasc, réisc, riasca marsh, wet land
riastáil laceration, sever cutting; creating welts
or folds preparing grass-land for tillage
riastálaim, riastáil, riastáilte I mark with folds or welts,
"score" grass-land
rifi'neach ruffian
rince ring-kyeh Dance
rinnn, reanna point, tip; headland
rís reesh rice
rith rih run
ina rith running
i rith during
rithim I run
ro- too, over, excessively
robar dishcloth
róchaitheamh overspending
rófhábharaithe well supported
rogha choice
roghnaithe chosen, selected
focal simplí a roghnú to select a simple word
roilig graveyard, cemetery
roimh rowivh before
roinn divide, share
ag roinnt sharing
ag roinnt na cistine sharing the kitchen
Roinn Department
an Roinn Sláinte the Department of Health
Roinn Oideachais Department of Education
roinnt dividing, division
romhainn amach before us, in front of us, ahead of us
rómhinic (all) too often
ronnach mackerel
rópa rope
ros promontory, headland; wooded bluff
róshuntasach very stisfactory
rost fry, roast
roth wheel
rotha ray (fish)
rothar ruh-urr bicycle
rótharraingtheach too inviting
Rua roo-eh Red-haired, fur
ruachorcra puce
ruaim, -eacha a long hair (as from horse or cow-tail); fishingline
ruainne a little bit
ruaiteach brown moor-land
rud thing
rudaí things
rud beag a small quantity
rud eile dhe furthermore, moreover
sin é an rud that is the thing (point)
rud ar bith anything, nothing
rud a phoibliú to give publicity to something
rugas I bore, I caught, I took
ruibh viciousness
Rúis Russia
Rúiseach Russian, a Russian
Rúisis Russian language
Rúisigh Russians
rúitín ankle
rún roon secret
faoi rún confidential
rúnaí Secretary
rusta wrist, cuff
ruthar attack
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z