IGGL1
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
e The letter e
é he, it, him
ea it
éachtach wonderful
Gnothaí Eactracha of Foreign Affairs
eachtra incident
eacnamaíocht economy
Eacuadór Ecuador
éad jealousy
éadach cloth, clothes
culaith éadaigh a suit of clothes
éadaí clothes
éadan face, forehead
éadrom light
eagal I fear
eagla fear
ar eagla go for fear that
eaglais og-lish church
na hEaglaise of the Church
teagasc na hEaglaise the teaching of the Church
eaglaisí churches
na heaglaisí eile the other churches, other denominations
eagmais without
eala all-ah swan
ealaín al-een art
éan bird
An t-éan un tayun the bird
Eanáir January
mí Eanáir the first of January
eangach net
eangach monafhiliméadach monofilimate net
earcach recruit (new recruit)
earcaím I recruit
earcaíocht recruiting, recruitment
earrach are-uckh spring
An t-earrach the spring
earraí goods (in shops)
earraí níocháin washing aids, cleansing products
eas ass waterfall
easaontas disagreement (disunity)
éasca easy, quick
níos éasca easier, less difficult
éascaíocht easiness, quickness
easpa lack, want (lack of something)
easpa tuisceana lack of understanding, feeling
easpa misnigh lack of courage
Easpag ass-pug Bishop
Easpag Cúnta Assistant Bishop, Associate Bishop
eatarthu amongst
eicínt some
éigean necessity
b'éigean dom i had to
ar éigin hardly
éigeantach compulsory
éigin some
ar éigin barely, almost
duine éigin some-one
eile (an)other
pionta eile another point
éileamh (a) demand
éilím I demand
éilíon siad they demand
éilímid we demand
éilímís let us demand
a éileamh to claim, to demand
éindí: in éindí (le) along (with), together, suddenly
eineacht: i n-éineacht le together with
éinne anyone
éinní anything
Éire (éirinn) aair-uh Ireland
Éireann Ireland's, of Ireland
Éireannach Irish person
Éireom as ! let's put an end to it!
éirí eye-ree rise
éirí as ceasing, stop, give up
éirí le succeeding
ag éirí rising
ag éirí ina beanna rising up into peaks
ag éiri rising up
ag éirí aníos rising up from below
éirigh give up, rise, become
éirigh as ! give it up! give over!
éirím i rise
éiríonn liom i succeed
éis after
thar éis after
thar éis dhom after I had
thar éis gónach notwithstanding
tar éis dó éirí as after his resignation, on going into retirement
eiseamláir example
eisean he, him
eisimircigh emigrants
b'fhearr d'eisimircigh it would be better for emigrants (to)
éist listen, keep quiet, not interfere
éisteacht i listen
ag eitilt flying
eitigh (eiteachtáil) refuse
eitleán etch-ill-awn airplane
eitleáin planes
eitice ethics
eochair key
eolaíocht science
Eolaíocht Pholaitiúil Political Science
eolaithe experts
eolas knowledge
ar an eolas informed
X a chur ar an eolas to inform X, to let X know
na heolaíochta of science
seirbhísí eolais information services
eorna barley
Eorpach European
an Eoraip Europe
na hEorpa of Europe
érí Amach na Cásca eyeree a-mock na kauska Easter Rising
Information on Dictionary
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z